Dự án Đầu tư Phát triển, Quản lý Hệ thống Cấp nước trên địa bàn Thị xã An Khê và vùng phụ cận – Gia Lai, công suất 9.500 m3/ngày đêm

Dự án Đầu tư Phát triển, Quản lý Hệ thống Cấp nước trên địa bàn Thị xã An Khê và vùng phụ cận – Gia Lai, công suất 9.500 m3/ngày đêm

0/5 (0 Reviews)
Scroll to Top
Scroll to Top